Základní umělecká škola
Mladá Boleslav

Taneční studium

Taneční studiumVzdělávací obsah tanečního oboru vychází ze dvou vzdělávacích oblastí Taneční tvorba a Recepce  a reflexe tanečního umění.

Během celého studia je kladem hlavní důraz na klasickou taneční techniku, dále na zdokonalování pohybových dovedností, na rozvoj osobnosti, tvůrčích schopností, vyjadřování vlastních prožitků a origina

Taneční studium na naší škole poskytuje výuku taneční výchovy již v přípravných ročnících, tzn. dětem 5-7 letým. Po složení talentových zkoušek mohou děti pokračovat ve výuce I.stupně základního studia.

Od 1.-7.ročníku jsou předměty taneční výchova a taneční praxe. Předmět taneční výchova zahrnuje základy lidového tance, klasického tance a současného tance. I.stupeň základního studia žáci ukončí závěrečným absolventským vystoupením a poté mohou pokračovat ve studiu II.stupně a následně ve studiu pro dospělé.

Na konci I. a II. stupně žáci absolvují veřejným vystoupením.

Korepetice je využívaná v plném rozsahu učebního plánu tanečního oboru.

Žáci čtrnáctiletí a starší, kteří nově začínají studium II. stupně zahajují obsah vzdělávání z I. stupně

lity.

Dále vyučují

Holečková Jitka
Mgr. Horynová Zuzana