VEDENÍ ZUŠ

Ing. Jana Mlčochová - pověřena řízením ZUŠ; klavír

MgA. Eva Pinkasová - statutární zástupkyně ředitelky; violoncello, smyčcový soubor, smyčcový orchestr

Miroslava Hořáková - zástupce ředitelky; klavír