Věra Tondrová


výuka: SÓLOVÝ ZPĚV, SBOROVÝ ZPĚV, HUDEBNÍ NAUKA, PŘÍPRAVNÉ STUDIUM


Absolventka Státní konzervatoře v Praze, obor sólový zpěv.