VÝTVARNÝ OBOR


Talentová zkouška do výtvarného oboru trvá přibližně 60 minut, uchazeč pracuje na zadaném úkolu samostatně, bez přítomnosti rodičů, ale v kolektivu ostatních uchazečů. Materiál poskytne škola.

Uchazeči mohou případně přinést domácí práce.


Přípravné studium pro děti od 5 let - uchazeč prokáže předpoklady pro vzdělávání, hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně

 • zachycení pohybu, akce
 • kompozice, umístění do formátu
 • správné zachycení proporcí
 • technické vnímání detailu
 • barevnost
 • vypracování pozadí
 • soustředěnost, samostatnost

Hodnotí se komplexní výstup, výtvarné ztvárnění


Základní studium I. stupně pro žáky od 7 let - hodnotí se zadaný úkol podle následujících kritérií, která nelze posuzovat odděleně

 • zachycení pohybu, akce
 • kompozice, umístění do formátu
 • správné zachycení proporcí
 • technické vnímání detailu
 • barevnost
 • vypracování pozadí
 • výtvarná paměť
 • prostorové vidění
 • styl
 • soustředěnost, samostatnost

Žáci, kteří nenavštěvovali I. stupeň základního studia, prokáží rozvinuté předpoklady ke studiu adekvátní jejich věku.