ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE


 • Hledat nové cesty a způsoby komunikace ve výuce talentovaných žáků.
 • Individuálně přistupovat ke každému z nich s ohledem na jeho možnosti, schopnosti a žánrové zaměření.
 • Zapojovat stále více žáků do komorní a souborové hry.
 • Pokračovat v tradici třídních předehrávek a závěrečných veřejných vystoupení.
 • Získávat pedagogické pracovníky k účasti jejich žáků v soutěžích ZUŠ.
 • Pokračovat v zapojování žáků i učitelů do kulturního dění ve městě a okolí.
 • Spolupracovat s Mladoboleslavským komorním orchestrem, pěveckým sborem Boleslav a Podnikovým dechovým orchestrem Škoda Auto a. s., připravovat naše žáky pro vstup do těchto hudebních těles.
 • Pokračovat ve společných koncertech žáků a učitelů.
 • Nadále pravidelně zajišťovat okresní a krajská kola soutěží ZUŠ ve zpěvu a hře na smyčcové nástroje a ve hře smyčcových souborů, orchestrů a lidových nástrojů.
 • Pokračovat ve společných akcích a vystoupeních všech ZUŠ okresu Mladá Boleslav hledat další možnosti k propagaci školy na veřejnosti.
 • Účastnit se kulturních akcí, pořádaných Středočeským krajem (Rybova mše, koncerty k výročí narození Antonína Dvořáka).
 • Vytvářet podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.