NÁVRAT KOLEKTIVNÍ VÝUKY DO ZUŠ OD 24. KVĚTNA

20.05.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě mimořádného opatření MZČR budou moci od pondělí 24. května 2021 docházet žáci do základních uměleckých škol na individuální, skupinovou i kolektivní výuku.

Půjde-li o skupiny do 10 žáků, nebudou žáci povinni podrobovat se testování ani dokladovat jiné skutečnosti (např. prodělaný koronavirus, očkování apod). Výuka ve skupinách nad 10 žáků však již bude podléhat povinnému testování nebo jiné obdobné povinnosti (testování nemá povinnost ani možnost provádět základní umělecká škola).

O případné nutnosti dokládat testování vás budou informovat jednotliví vyučující.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se!

Vaše ZUŠ