OBNOVENÍ PREZENČNÍ KOLEKTIVNÍ VÝUKY

22.05.2020
Od pondělí 25. května 2020 obnovuje ZUŠ Mladá Boleslav ČÁSTEČNĚ prezenční kolektivní výuku. Na doporučení MŠMT bude výuka probíhat za stanovených hygienických podmínek. Distanční formou se nadále vyučují přípravná hudební výuka, hudební nauky, pěvecké sbory a orchestr.
Vedení ZUŠ Mladá Boleslav