OBNOVENÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝUKY HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLE

09.10.2020

Vážení rodiče, milí žáci,
oznamujeme Vám, že od 12. 10. do 25. 10. 2020 se krizovým opatřením vlády ze dne 8. 10. 2020 na území celé České republiky omezuje provoz ZUŠ tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ, s výjimkou individuální výuky v hudebním oboru (tj. jeden učitel a jeden žák).
Skupinová a kolektivní výuka ve všech uměleckých oborech běží i nadále distančně.
Děkujeme za pochopení a spolupráI, přejeme vše dobré
Vedení ZUŠ Mladá Boleslav