ODEŠEL JIŘÍ HORÁČEK...

06.08.2020
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že 4. srpna 2020 navždy odešel náš kolega, vynikající kytarový pedagog a skladatel pan Jiří Horáček.

Jiří Horáček se stal v roce 1971 zakladatelem výuky hry na klasickou kytaru v Mladé Boleslavi a pedagogické činnosti se v naší škole věnoval až dosud. Vystupoval jako interpret v oblasti klasické i jazzové hudby. Jeho skladatelské dílo zaujímá pevné místo v repertoáru zejména mladých umělců. Za své celoživotní dílo a přínos pro mladoboleslavský kulturní život získal v roce 2018 Cenu statutárního města Mladá Boleslav. Čest jeho památce!