VYHLÁŠENÍ TERMÍNŮ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

07.08.2022

Základní umělecká škola Mladá Boleslav oznamuje všem zájemcům o studium termíny talentových zkoušek.

Zkoušky pro školní rok 2022/2023, týkající se předmětu Přípravná hudební výchova (žáci 5-7 let), se konají 21. a 28. června od 16:00 do 17:00 hodin.

Do základního studia hudebního a tanečního oboru - Klasický tanec (žáci 7-14 let) proběhnou talentové zkoušky dne 14. června od 15:00 do 17:00 hodin a do literárně-dramatického oboru dne 22. června od 16:00 - do 17:00 hodin.

Přijímací talentové zkoušky na obor Současný tanec se konají v pondělí 13. 6. 2022 od 14.00 - 15.00 hodin (uchazeči 6 - 9 let) a od 16.30 - 17.30 hodin (uchazeči 10 let a starší) .

Talentové zkoušky do výtvarného oboru proběhnou na začátku září 2022.

V individuálních případech lze domluvit náhradní termín.

Kritéria pro přijetí do jednotlivých oborů i kontakty najdete na webových stránkách školy www.zusmb.cz.

Těšíme se na vás!