ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

27.08.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na Vás v novém školním roce. Domluva  rozvrhu bude letos probíhat trochu netradičně:  1. září se přijdou osobně domluvit pouze žáci 1. ročníků hudebního oboru s rodiči, u ostatních žáků upřednostňujeme domluvu na dálku. Kontaktujte prosím svého učitele mailem či telefonicky. Rovněž zápis do hudebních nauk bude u 2. až 5. ročníků probíhat distančně. (1. září nahlašujte hudební nauku u svého učitele, od 2. září zástupkyním ředitele.)

Veškerá kolektivní výuka - výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, hudební nauky, soubory a sbory - se začíná vyučovat od pondělí 7. září.

Děkujeme za spolupráci a přejeme v novém roce pevné zdraví!

Vaše ZUŠ