ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

26.08.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

těšíme se na Vás v novém školním roce. Domluva rozvrhu bude letos probíhat takto: 1. září se přijdou osobně domluvit pouze žáci 1. ročníku hudebního oboru s rodiči, u ostatních žáků upřednostňujeme domluvu na dálku. Kontaktujte prosím svého učitele mailem či telefonicky. Rovněž zápis do hudebních nauk bude u 2. až 5. ročníků probíhat distančně. Odkaz na rozvrh hudební nauky najdete na úvodní stránce nahoře vpravo. Hudební nauku nahlašujte u svého učitele, od 6. září zástupkyním ředitele.

Veškerá kolektivní výuka - výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor, hudební nauky, soubory a sbory - se začíná vyučovat od pondělí 6. září.

Od 1. 9. 2021 žáci ZUŠ nepředkládají potvrzení či čestné prohlášení o testu / očkování / prodělání nemoci. Výuka běží v běžné prezenční formě. Na chodbách školy je vyžadována rouška / respirátor. Volný pohyb rodičů po škole není povolen - pouze návštěva výuky po předchozí domluvě s pedagogem.

Děkujeme za spolupráci a přejeme v novém roce pevné zdraví!

Vaše ZUŠ