Zdravice pro rodiče ZUŠ

07.02.2023

Vážení rodiče, milí žáci, 

dovolte mi, abych vás alespoň tímto symbolickým způsobem pozdravil a poděkoval vám za důvěru, kterou vkládáte ve zdejší základní uměleckou školu. Jak nejspíš víte, od letošního roku je novým provozovatelem školy město Mladá Boleslav, které ZUŠ od Středočeského kraje hrdě převzalo pod svá křídla.

Jelikož již řadu let působím jako náměstek pro školství a kulturu, mám z tohoto kroku obrovskou radost. Vždy jsem "zušku" považoval za naši, ostatně léta sídlí v městském objektu základní školy Pastelka, a rád jsem podpořil jakoukoliv akci, kterou na kulturním poli pořádala.

Tím, že jsme ji vzali za své i formálně, naskýtají se další možnosti a příležitosti, jak ji ještě lépe podpořit, rozvíjet a maximálně využít obrovský potenciál, který má, ve prospěch obyvatel města a zdejší kultury.

Tisíce dětí, které základní uměleckou školu navštěvovaly a navštěvují, představují velký závazek. Proto se budu ze všech sil snažit, aby byla zachována nejen špičková kvalita, kterou zdejší výuka nabízí, ale aby se do budoucna také zlepšovalo zázemí a podmínky jak pro vyučující, tak pro žáky.

Věřím, že těsnější spojení města, ZUŠ a také Spolku přátel umění MB přinese do Boleslavi řadu dalších zajímavých kulturních počinů. Moc se na spolupráci těším a věřím, že se již brzy potkáme na některé společné akci.

Mgr. Daniel Marek, náměstek primátora pro kulturu, školství a tělovýchovu.