ŠKOLNÉ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022-2023

Hudební obor

Individuální výuka: 1 hod. týdně: 1.900,- Kč

Individuální výuka (jen u mimořádně nadaných žáků)* 1,5 hod. týdně: 2.800,- Kč

Rozšířené studium (jen u mimořádně nadaných žáků)* 2 hod. týdně: 3.400,- Kč

Skupinová výuka (2-4 žáci) 1 hod. týdně: 1.300,- Kč

Přípravná hudební výchova (kolektivní studium):  1.300,-

Pěvecký sbor1.300,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  9.000,- Kč

* jen po domluvě s ředitelem


Literárně-dramatický obor

Přípravné a základní studium1.300,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  8.000,- Kč


Taneční obor

Přípravné a základní studium:  1.300,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  8.000,- Kč


Výtvarný obor

Přípravné a základní studium:  1.600,- Kč

Rozšířené studium:  2.800,- Kč

Studium pro dospělé - výdělečně činní:  9.000,- Kč


Studium pro dospělé - studující platí ve stejné výši jako základní studium.

POZOR !!!

Vzhledem ke změně zřizovatele k 1. 1. 2023 platí jiný režim úhrady za vzdělávání.

Úhrada za vzdělávání se platí ve TŘECH platbách:

Září až prosinec 2022, splatnost do 30. září, specifický symbol 100, platba proběhne převodem na stávající účet školy 27-6276600207/0100.

Leden 2023 - specifický symbol 101, splatnost do 15. 1. 2023, nové číslo účtu bude zasláno spolu s žádostí o platbu ze systému IZUŠ v měsíci v lednu.

II. pololetí - únor až červen, splatnost do 15. února, specifický symbol 200, platba proběhne převodem na nové číslo účtu.

Každý žák obdrží mailem svůj variabilní symbol na jednotlivé studijní zaměření zvlášť.


Slevy

Žáci:

O slevu je možno požádat v případě, že žák neabsolvoval výuku v nejméně čtyřech po sobě jdoucích hodinách z vážných důvodů, jako je např. nemoc. Absence žáka musí být řádně omluvena zákonným zástupcem. O slevu je nutno žádat písemně na základě zdravotního potvrzení.

Nově poskytujeme tzv. "rodinnou" slevu. O tuto slevu mohou žádat rodiny, které splňují podmínku, že děti z této rodiny navštěvují šest a více studijních zaměření. Třetí a další dítě z takové rodiny, jehož sourozenci jsou v aktuálním školním roce žáky ZUŠ Mladá Boleslav, může uplatnit 50% slevu na jím navštěvovaná studijní zaměření.  

Děti zaměstnanců:

Platí za každé své dítě jen za jedno nejdražší studijní zaměření. Na ostatní navštěvující studijní zaměření mají slevu 100%. Slevu týkající se jednotlivých dětí je nutné hlásit předem vedení školy.