STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU

Literárně-dramatické studium


Dílčí předměty:

  • přípravná dramatická výchova,
  • přípravná divadelní praxe,
  • herecká průprava,
  • práce v souboru,
  • přednes,
  • divadelní praxe,
  • sólový dramatický projev.

Podrobné informace ke studijnímu zaměření Literárně-dramatické studium jsou obsaženy v dokumentu ŠVP.


Vyučující (uváděni bez titulů) 

BLAŽEJOVÁ Lada