STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ TANEČNÍHO OBORU

Klasický a lidový tanec

Současný tanec


Dílčí předměty:

  • přípravná taneční výchova,
  • taneční výchova, 
  • taneční praxe.

Podrobné informace k jednotlivým studijním zaměřením Tanečního oboru jsou obsaženy v dokumentu ŠVP.


Vyučující (uváděni bez titulů)

ALBRECHT Nellie - současný tanec

HOLEČKOVÁ Jitka - klasický a lidový tanec