STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ VÝTVARNÉHO OBORU

Výtvarné studium


Dílčí předměty:

  • plošná tvorba,
  • prostorová tvorba,
  • objektová a akční tvorba,
  • výtvarná kultura.

Tyto předměty jsou vyučovány v blocích z důvodu ucelenosti výchovně vzdělávacího procesu.

Jednotlivé skupiny mají počet 9 - 15 žáků. Skupiny jsou převážně věkově smíšené.

Podrobné informace ke studijnímu zaměření Výtvarné studium jsou obsaženy v dokumentu ŠVP.


Vyučující (uváděni bez titulů) 

BABÁKOVÁ AUERSWALDOVÁ Lucie - vedoucí výtvarného oboru

KARBANOVÁ Alice

MÍŠKOVÁ Jana

NOVÁKOVÁ Jarmila - pobočka Bělá pod Bezdězem

ŠŤASTNÁ Anna - pobočka Dobrovice

TOMÁŠOVÁ Marie